Współpraca

PROJEKTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE:

Nazwa projektu: „Krajowa Administracja Publiczna a Integracja Europejska”

Koordynator projektu: prof. UP dr hab. Inga Kawka

Projekt Jean Monnet Module zatytułowany „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska” obejmuje organizację kursów i seminariów/konferencji. Celem projektu jest stworzenie i rozwój trójwymiarowej – dydaktycznej, praktycznej i badawczej – platformy dla upowszechnienia wiedzy o cechach i funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni administracyjnej. Organizowane w ramach projektu konferencje, warsztaty i kursy są nastawione na wspieranie współpracy badaczy, studentów i pracowników administracji publicznej w celu pogłębionej analizy działania europejskiej i krajowej administracji publicznej w warunkach integracji.

czytaj więcej

Europejskie Centrum Badań nad Administracją Publiczną

powołane w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji narodowej w Krakowie

Celem Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną jest inicjowanie prac i analiz w zakresie: administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego, administracyjnego prawa ustrojowego, prawa i administracji Unii Europejskiej, nauki o administracji, historii administracji, polityk publicznych, zarządzania w administracji publicznej.

czytaj więcej