Organizacja studiów

REGULAMIN STUDIÓW I/II STOPNIA

Regulamin studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 r.

POBIERZ PDF

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz statutu uczelni.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

POBIERZ PDF

PLANY STUDIÓW

DO PLANÓW

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym:

02.10.2017 – 22.12.2017
08.01.2018 – 28.01.2018

01.10.2017 – 18.02.2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników

16.10.2017

Ferie zimowe

23.12.2017 – 07.01.2018

Zimowa sesja egzaminacyjna

29.01.2018 – 04.02.2018

Przerwa międzysemestralna

05.02.2018 – 11.02.2018

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

12.02.2018 – 18.02.2018

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim:

19.02.2018 – 29.03.2018
05.04.2018 – 17.06.2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
04.05.2018
01.06.2018

19.02.2018 – 30.09.2018

Ferie wiosenne

30.03.2018 – 04.04.2018

Święto Uczelni

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników

11.05.2018

Letnia sesja egzaminacyjna

Centralny egzamin z języka obcego
dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia
25.06.2018

18.06.2018 – 30.06.2018

Wakacje letnie

w tym praktyki przewidziane w planie studiów

01.07.2018 – 30.09.2018

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

06.09.2018 – 16.09.2018

Okres w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaleczenia roku 2017/2018

Okres od 17 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na sfinalizowanie wszystkich spraw studentów  (do 30 września dziekani zobowiązani są do podjęcia wszystkich decyzji w indywidualnych sprawach studentów)

19.09.2018 – 30.09.2018