Organizacja studiów

REGULAMIN STUDIÓW I/II STOPNIA

Regulamin studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 r.

POBIERZ PDF

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz statutu uczelni.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

POBIERZ PDF

PLANY STUDIÓW

DO PLANÓW

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym:

01.10.2018 – 21.12.2018
07.01.2019 – 27.01.2019

01.10.2018 – 24.02.2019

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników

12.10.2018

Ferie zimowe

22.12.2018 – 06.01.2019

Zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2019 – 10.02.2019

Przerwa międzysemestralna

11.02.2019 – 17.02.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

18.02.2019 – 24.02.2019

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim:

25.02.2019 – 18.04.2019
24.04.2019 – 16.06.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
02.05.2019

25.02.2019 – 30.09.2019

Ferie wiosenne

19.04.2019 – 23.04.2019

Święto Uczelni

dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników

10.05.2019

Letnia sesja egzaminacyjna

Centralny egzamin z języka obcego
dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia
25.06.2018

17.06.2019 – 30.06.2019

Wakacje letnie

w tym praktyki przewidziane w planie studiów

01.07.2019 – 30.09.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

06.09.2019 – 15.09.2019

Okres w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaleczenia roku 2017/2018

Okres od 17 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na sfinalizowanie wszystkich spraw studentów  (do 30 września dziekani zobowiązani są do podjęcia wszystkich decyzji w indywidualnych sprawach studentów)

16.09.2019 – 30.09.2019