Studia

KIERUNKI STUDIÓW

  • ADMINISTRACJA | (stacjonarne i niestacjonarne)

  • EKONOMIA SPOŁECZNA | (stacjonarne)

  • ADMINISTRACJA | (stacjonarne i niestacjonarne)

  • EKONOMIA SPOŁECZNA | (stacjonarne)

  • PRAWO | (stacjonarne)

SZCZEGÓŁY

Więcej o poszczególnych kierunkach w sekcji kształcenie, oferta kierunków studiów i kursów podyplomowych w opracowaniu.