Kursy fakultatywne

Propozycja kursów fakultatywnych
W INSTYTUCIE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

w semestrze LETNIM w roku akademickim 2017/2018:
KOSZYK INSTYTUTOWY (STUDIA STACJONARNE)

Propozycja kursów fakultatywnych dla studentów I oraz II stopnia studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH
W INSTYTUCIE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
w semestrze ZIMOWYM w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach:

kierunek

rok Kursy w języku polskim lub kursy w języku obcym

studia I stopnia

Administracja

II 30 godz. – 2 ECTS

Administracja

III

75 godzin – 6 ECTS

 

Prawo

II

15 godz. – 2 ECTS

Prawo

III

30 godz. – 3ECTS

Ekonomia społeczna

II

30 godz. - 2ECTS

studia II stopnia

kierunek

rok

Kursy w języku polskim lub kursy w języku obcym

Administracja

I

30 godz. – 2 ECTS

 

Ekonomia społeczna I

30 godz. – 2 ECTS

PROSZĘ WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ KURSÓW W JĘZYKU POLSKIM  lub JĘZYKU OBCYM Z  DWÓCH  PROPONOWANYCH  NIŻEJ  ŹRÓDEŁ  –  DOWOLNA  KOMBINACJA,  przy czym wiążąca jest ilość punktów ECTS, a nie ilość godzin.
  • Kursy z koszyka UCZELNIANEGO

Studenci mogą wybierać ogólnouczelniane kursy fakultatywne.
Zapisy na wybrane wykłady odbywają się w Wirtualnej Uczelni.
Zapisy odbywać się będą w dwóch turach
1) 16-22 października 2017
2) 25-29 października 2017

  • Koszyk INSTYTUTOWY (kurs NOWO URUCHOMIONY):

temat

Prowadzący kurs godz. ECTS

UWAGI

w języku POLSKIM
Ewolucja polskiego prawa wyborczego

(studia stacjonarne)

Prof. Andrzej Piasecki 15 3 Fakultet dedykowany studentom Prawa
Współczesne kultury prawne dr hab. prof. UP Piotr Tusiński 20 3 Fakultet dedykowany studentom Prawa
Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnych dr Damian Gil 20 3 Fakultet dedykowany studentom Prawa
Współczesne problemy ekonomiczne dr Wojciech Maciejewski 20 2
Warsztaty umiejętności: stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych dr K. Celarek 20 3
Bezpieczeństwo konsumenta we współczesnej gospodarce rynkowej dr P. Nowak 20 2
Wstęp do prawa kanonicznego dr T. Szeląg 20 2
Organizacja i praca kancelarii prawniczej Dr T. Szeląg 20 3 Fakultet dedykowany studentom Prawa
Prawo spółek handlowych: warsztaty praktyczne Dr M. Mazgaj 20 2
Rachunkowość zarządcza i controlling Dr M. Czyżewska 20 2
Prawo sportowe Dr B. Uliasz 20 2
Fundusze i projekty unijne mgr Maria Kotkiewicz

(doktorant)

20 2
Formy partycypacji społecznej mgr Maria Kotkiewicz

(doktorant)

20 2
Powiat samorządowy w systemie administracji publicznej. mgr Paweł Ostachowski

(doktorant)

20 2
Zarządzanie długiem publicznym: instrumenty, metody, strategie. mgr Paweł Ostachowski

(doktorant)

20 2  
Arabska Wiosna Ludów w Europie mgr Katarzyna Witkowska

(doktorant)

20 2  
Prawo do posiadania broni oraz inne prawa i wolności obywatelskie w Polsce (konwersatorium) Mgr Monika Kulka-Smołkowicz

(doktorant)

20 2  
Wolność czy bezpieczeństwo - wielkie spory argumentacyjne polskiej sceny politycznej (konwersatorium) Mgr Monika Kulka-Smołkowicz

(doktorat)

20 2  
w języku ANGIELSKIM
Management in the World of Economy and Business Dr hab. prof UP Walery Okulicz-Kozaryn 15 3

Uwagi do w/w kursów:

  • Studenci zobowiązani są do wyboru zajęć do dnia 18 października 2017 r.
  • Starostowie poszczególnych roczników przygotowują deklaracje wyboru (nazwa kursu oraz imienna alfabetyczna lista studentów zainteresowanych kursem) a następnie przesyłają na adres e- mail sekretariatu Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii: ipae@up.krakow.pl ( nie później niż 18.10.2017 r.) lub zgłaszają osobiście w sekretariacie IPAE (pok.234).
  • Na podstawie list przekazanych do sekretariatu IP podjęte zostaną decyzje o uruchomienie kursu.
  • Warunkiem uruchomienia kursu jest minimum 20 osób deklarujących udział w zajęciach.
  • Maksymalna liczba studentów uczestniczących w fakultecie nie może być wyższa niż 50, a w wypadku fakultetu w języku obcym, nie wyższa niż 30.
  • Informacja, które wykłady zostaną uruchomione, ogłoszona będzie na stronie internetowej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.