Sukcesy naukowe

dr Marta Czyżewska

Dr Marta Czyżewska, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymała nominację Departamentu Stanu USA, Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie do uczestnictwa w dniach 15.09 do 15.10 w amerykańskim programie rządowym sponsorowanym przez Departament Stanu USA pn. "Entrepreneurship as the Engine of Prosperity and Stability: Strategic Innovation. A Regional Project for Europe. International Visitor Leadership Program". Podczas wyjazdu do USA odwiedzi kluczowe wiodące w badaniach naukowych uniwersytety, akceleratory przedsiębiorczości, firmy i fundusze venture capital oraz zdobędzie doświadczenia niezbędne do przyszłej współpracy z tego typu liderami rozwoju naukowego oraz innowacyjności.