Publikacje

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym. Efektem ich pracy badawczej są liczne publikacje - autorskie monografie, prace pod redakcją, artykuły naukowe i popularno-naukowe. Pełna lista dorobku pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii dostępna jest w bazie danych Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego Biblioteki Głównej UP.

Publikacje książkowe

- Bieniek Karol, dr
Republika Turcji: polityka zagraniczna i wewnętrzna/redakcja naukowa Karol Bieniek, Kraków: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME, 2016.
- Czyżewska Marta, dr
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego: współczesne wyzwania/redakcja: Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska, Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2016.
- Kawka Inga, prof. UP dr hab.
Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifique de l'Europe (1940-1989)/Antoine Marès, Wojciech Prażuch, Inga Kawka (eds.), Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016.
- Kmak Małgorzata, dr
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce/Piotr Sołtyk, Beata Springer, Małgorzata Kmak: Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016.
- Kowalska Katarzyna, dr
Ekonomia umiaru - realna perspektywa?: nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko/redakcja naukowa: Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
- Kozera Andrzej, prof. dr hab.
Zasłużeni dla Ponidzia. T. 1 / Andrzej Kozera, Wioletta Wasilewska, Pińczów: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, 2016.
- Krawiec Grzegorz, dr
Prawo administracyjne: skrypt dla studentów kierunku administracja / Grzegorz Krawiec, wyd. 2 rozszerz. i uaktual., Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016.
- Mania Karolina, dr
Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów/Karolina Mania, Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Czasopismo „Rocznik Administracji Publicznej”

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Sekretarz redakcji: Anna Juryk

„Rocznik Administracji Publicznej” stanowi formę aktywności, realizowaną w ramach projektu Jean Monnet Module pt. Krajowa administracja publiczna a integracja europejska.  ma charakter międzyśrodowiskowy. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Numery czasopisma dostępne na stronie projektu.

Wybrane tytuły artykułów naukowych studentów Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

Studenci Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii aktywnie uczestniczą w seminariach i konferencjach naukowych. Efektem ich zaangażowania są również prace pod redakcją i artykuły naukowe.