III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa

Kraków, 30-31 maja 2019 r.

MIEJSCE: Aula Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, ul. Podchorążych 2, Kraków

ORGANIZATORZY:

• Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

• Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa, Ukraina

• Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

• Związek Ukraińskich Prawników

PROGRAM:

(1) wykład gościa specjalnego

(2) panel z udziałem samorządowców

(3) sesja referatowa pracowników naukowych

(4) panel studencki z komunikatami i posterami

(5) warsztaty dla młodzieży licealnej

(6) wspólne zwiedzanie Krakowa

WIĘCEJ O KONFERENCJI

KONFERENCJE ARCHIWALNE

17-18 października 2018r.

„Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej

National Public Administration and European Integration - NaPu
Krajowa administracja publiczna a integracja europejska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Politologii
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Publicznego Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Jean Monnet Seminar 2018

Miejsce konferencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (należy posłużyć się załączoną do niniejszego zaproszenia kartą) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2018 drogą e-mailową na adres: rap@up.krakow.pl

O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 15 lipca 2018 informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 20 września 2018.

Organizatorzy gwarantują druk artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie - Rocznik Administracji Publicznej. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 30 października 2018 na adres: rap@up.krakow.pl

Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.

Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.

20 kwietnia 2018r.

Samorządy w systemie bezpieczeństwa”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii, Instytut Politologii, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Katedra Bezpieczeństwa Społecznego
naukowej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

CELE KONFERENCJI I BLOKI TEMATYCZNE
Zachęcamy do prezentacji szerokiego spektrum zagadnień związanych z rolą samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa na gruncie nauk o bezpieczeństwie, politologii, prawa, administracji, socjologii i ekonomii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. 16 kwietnia 2018 roku – nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń udziału wraz z krótkim abstraktem (500-1000 znaków) na adres mailowy: konferencja.up.krakow@gmail.com
2. O zaakceptowaniu tematu referatu organizatorzy powiadomią za pomocą poczty elektronicznej. Przewidziany czas wystąpienia to 15-20 minut.
3. 18 kwietnia 2018 roku – termin dokonania opłaty konferencyjnej – 150 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, obiad oraz materiały konferencyjne.
4. Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: DK-317, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-317 Jan Kowalski)
W przypadku rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

10 maja 2018r.

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje - środowisko”

Organizatorami konferencji są Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Językami konferencji są polski i angielski.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: espoleczna@up.krakow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, jej tematyki, a także karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo w załącznikach. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia wszystkim, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji


Dear Sirs and Madams,

We would like to invite you to participate in the international scientific conference „Social entrepreneurship – innovation – environment”, which will take place in Cracow, Poland, 10 May 2017.

The conference is organized by Department of Economics and Economic Policy, Politology Faculty of Political Science of the Pedagogical University of Cracow Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Department of Ecology Economics of the Wroclaw University of Economics.

The conference languages are English and Polish.

Registrations for the conference are accepted until 31 March 2017 (e-mail: espoleczna@up.krakow.pl).

For detailed information about the conference and application form please find attached files.

Yours faithfully,

Organizational Committee of the Conference

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

18 - 19 października 2017r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa i Administracji Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Jean Monnet Seminar

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich

w dniach 18 - 19 października 2017

czytaj więcej