Konferencje naukowe

PLANOWANE KONFERENCJE

18 - 19 października 2017r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa i Administracji Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Jean Monnet Seminar

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich

w dniach 18 - 19 października 2017

czytaj więcej