Konferencje naukowe

PLANOWANE KONFERENCJE

20 kwietnia 2018r.

Samorządy w systemie bezpieczeństwa”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii, Instytut Politologii, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Katedra Bezpieczeństwa Społecznego
naukowej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

CELE KONFERENCJI I BLOKI TEMATYCZNE
Zachęcamy do prezentacji szerokiego spektrum zagadnień związanych z rolą samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa na gruncie nauk o bezpieczeństwie, politologii, prawa, administracji, socjologii i ekonomii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. 16 kwietnia 2018 roku – nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń udziału wraz z krótkim abstraktem (500-1000 znaków) na adres mailowy: konferencja.up.krakow@gmail.com
2. O zaakceptowaniu tematu referatu organizatorzy powiadomią za pomocą poczty elektronicznej. Przewidziany czas wystąpienia to 15-20 minut.
3. 18 kwietnia 2018 roku – termin dokonania opłaty konferencyjnej – 150 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, obiad oraz materiały konferencyjne.
4. Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: DK-317, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-317 Jan Kowalski)
W przypadku rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

10 maja 2018r.

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje - środowisko”

Organizatorami konferencji są Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Językami konferencji są polski i angielski.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: espoleczna@up.krakow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, jej tematyki, a także karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo w załącznikach. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia wszystkim, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji


Dear Sirs and Madams,

We would like to invite you to participate in the international scientific conference „Social entrepreneurship – innovation – environment”, which will take place in Cracow, Poland, 10 May 2017.

The conference is organized by Department of Economics and Economic Policy, Politology Faculty of Political Science of the Pedagogical University of Cracow Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Department of Ecology Economics of the Wroclaw University of Economics.

The conference languages are English and Polish.

Registrations for the conference are accepted until 31 March 2017 (e-mail: espoleczna@up.krakow.pl).

For detailed information about the conference and application form please find attached files.

Yours faithfully,

Organizational Committee of the Conference

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

18 - 19 października 2017r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa i Administracji Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Jean Monnet Seminar

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich

w dniach 18 - 19 października 2017

czytaj więcej