Katedry

Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną w naszym Instytucie. Każdą tworzy zespół profesorów i doktorów, których łączą wspólne tematy badawcze i zbliżone obszary dydaktyczne.

W Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii katedry związane są z poszczególnymi kierunkami studiów realizowanymi w tej jednostce.
Kierownicy katedr nadzorują pracę swoich podwładnych i odpowiadają za zadania naukowo-dydaktyczne. Mogą także wnioskować o wydzielenie w ramach katedry zakładów, tworzonych przez mniejsze zespoły badawczo-rozwojowe.

Pracownicy poszczególnych katedr

dr hab. prof. UP Inga Kawka - kierownik
prof. dr hab. Vladimir Babčák Vladimir
dr hab. prof. UP Piotr Ruczkowski
dr Anna Juryk
dr Karol Juszka
dr Magdalena Makieła
dr Karolina Mania
dr Agata Nodżak
dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita
dr Monika Skowrońska

prof. dr hab. Andrzej Kozera - kierownik
prof. dr hab. Jacek Sroka
dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka
dr hab. prof. UP Andrzej Madera
dr Karol Bieniek
dr Grzegorz Krawiec
dr Marcin Mazgaj
dr Maria Rożnowska
dr Łukasz Sanakiewicz
dr Tomasz Szeląg

prof. dr hab. Andrzej Piasecki – kierownik
dr hab. prof. UP Walery Okulicz-Kozaryn
dr hab. prof. UP Piotr Tusiński
dr Krystyna Celarek
dr Hanna Dębska
dr Ireneusz Drabik
dr Damian Gil
dr Małgorzata Kmak
dr Elżbieta Maj
dr Marek Stych
dr Bogusław Uliasz

dr hab. prof. UP Janina Pach – kierownik
dr hab. prof. UP Robert Kłaczyński
dr hab. prof. UP Leszek Korzeniowski
dr Marta Czyżewska
dr Katarzyna Kowalska
dr Wojciech Maciejewski
dr Dorota Murzyn
dr Paweł Nowak
dr Ewa Radomska
dr Krzysztof Sala
dr Paulina Szyja
dr Renata Śliwa