Rekrutacja

Aktualnie trwa rekrutacja na następujące kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia:

Administracja
Ekonomia społeczna

Rekrutacja krok po kroku

Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl. Zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło, bo będziesz z nich wielokrotnie korzystać.

Krok 1

Po wypełnieniu formularza system wyświetli dokument potwierdzający rejestrację. Jest to podanie, które należy wydrukować i podpisać.

Krok 2

Podczas rejestracji program wyświetli Ci numer konta, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną (każdy kandydat ma własne, indywidualne konto). Pamiętaj, zgodnie z uchwałą Senatu, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi!

Krok 3

Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości (nie wymagamy potwierdzenia notarialnego kserokopii dokumentu).

Krok 4

Podanie, kserokopię świadectwa oraz odcinek potwierdzający dokonaną wpłatę włóż do białej, kartonowej teczki z gumką. W jej prawym, górnym rogu naklej etykietę, którą wydrukowałeś wraz z podaniem.

Krok 5

Tak przygotowane dokumenty złóż w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej znajdziesz w poniższych linkach.
Studia stacjonarne
Administracja – studia drugiego stopnia
Ekonomia społeczna – studia drugiego stopnia

Studia niestacjonarne
Administracja – studia drugiego stopnia

Krok 6

REKRUTACJA OBCOKRAJOWCY

Rekrutacja krok po kroku dla obcokrajowców