Aktualności

DSCN5581[1]

Relacja z Targów Edukacyjnych w Sandomierzu, 14.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. członkowie Koła Naukowego Follow Up  i dr Damian Gil uczestniczyli w XII Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się w II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Uroczystego otwarcia dorocznego wydarzenia dokonali – Dyrektor II LO mgr inż. Roman Ryński oraz Naczelnik Wydziału Oświaty dr Janusz Suszyna.

W Targach wzięło udział dwanaście szkół wyższych, głównie z Polski południowej. Oferta studiów IPAiE oraz całego Uniwersytetu spotkała się z dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów oraz ich młodszych kolegów, którzy zaczynają myśleć o swojej przyszłości. Była to już druga wizyta przedstawicieli IPAiE na sandomierskich Targach.

                                                                                                          Damian Gil

 

Poniżej zdjęcia z wydarzenia:

obrazek

Szkolenie z monitorowania prawa do sądu metodą obserwacji rozpraw (court watch) oraz z prawa dostępu do informacji publicznej, 20.03.2019 r.

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii  UP w Krakowie w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja, we współpracy z Fundacją Court Watch Polska i Fundacją Media 3.0 zapraszają na szkolenia z monitorowania prawa do sądu metodą obserwacji rozpraw (court watch) oraz z prawa dostępu do informacji publicznej.

Zaangażuj się w największy na świecie monitoring rozpraw sądowych i naprawiaj z nami polski wymiar sprawiedliwości – nie tylko wesprzesz pozytywne zmiany w sądownictwie, ale i zdobędziesz cenne doświadczenie i referencje w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego. Zamiast polegać na plotkach i fake-newsach dowiedz się, jak zdobyć rzetelną informację publiczną, która przyda Ci się m.in w działalności społecznej czy biznesowej.

Czas trwania szkolenia: od godz. 12.00 do godz. 16.00. 

W przerwach organizatorzy zapewniają kawę i ciastka. 

 

Rekrutacja: 20 marca 2019 r., godz. 12.00, sala nr 549, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2.

Zapisz się teraz online<<

Pobierz plakat<<

 

 

DSC_0426

Zapraszamy na Pierwsze Dni Otwarte Instytutu – 19 marca.

To już za:

 

Program Dni Otwartych – 19 marca 2019 r.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w trzech miejscach jednocześnie:

1. Aula Główna – stoisko (namiot):

  • studenci i przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej będą udzielać informacji na temat kierunków studiów prowadzonych w IPAiE,
  • co godzinę będzie prowadzone losowanie nagród w konkursach (materiały konkursowe będą rozdawane przy stoisku IPAiE).

 

2. Sala 240 – IPAiE:

  • 11.00-12.30: warsztaty pt.: „Kreatywne CV jako mapa własnej osobowości”, warsztaty poprowadzi dr Joanna Rykała-Podgórska i studenci IPAiE (liczba uczestników: 30 osób),
  • 12.45- 13.30: warsztaty pt.: „Sztuka debaty”, warsztaty poprowadzą studenci Koła Naukowego „Follow UP”, sekcja debat (liczba uczestników: 25 osób).

 

3. Hol przed wejściem do IPAiE (brak ograniczenia co do liczby uczestników):

  • profesorowie i doktorzy IPAiE chętnie odpowiedzą na pytania związane ze studiowaniem w IPAiE,
  • punkt informacyjny nt.: oferty studiów podyplomowych IPAiE,
  • punkt informacyjny nt.: oferty studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale Politologii.

 

Uwaga! 19 marca to również „Dzień otwartych drzwi” w IPAiE. Oznacza to, że kandydaci mogą wziąć udział w dowolnych zajęciach ćwiczeniowych i wykładowych prowadzonych tego dnia w IPAiE. Informacja na temat godzin i tematyki zajęć będzie dostępna w punkcie informacyjnym znajdującym się w holu przed IPAiE.  

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

wpis

Relacja z wydarzeń w naszym Instytucie z dnia 8 marca

Dzień 8 marca odbył się w naszym Instytucie pod znakiem dwóch wyjątkowych wydarzeń:

👉 Dnia Kobiet – wydarzenie-niespodzianka przygotowane przez: Dyrektora Instytutu prof. Andrzeja Piaseckiego, dra Wojciecha Maciejewskiego i dra Krzysztofa Salę,

Relację zdjęciową z tego dnia można przeglądnąć na naszym profilu na Facebooku:

➡️Dzień kobiet w IPAIE – relacja nr 1 (fb)

➡️Dzień kobiet w IPAIE – relacja nr 2 (fb)

➡️Dzień kobiet w IPAIE – relacja nr 3 (fb)

👉 II Forum Współpracy i Integracji IPAIE z partnerami zewnętrznymi: „Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w praktyce przedsiębiorstw” (czytaj więcej<<)

W II Forum wystąpili przedstawiciele Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP: prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Dyrektor Instytutu; dr hab. prof. UP Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej; dr Katarzyna Kowalska, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej, przedstawiciele Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska: Magdalena Pastuszak, Office Manager i  Tomasz Makowski, Key Business Executive oraz przedstawiciele przedsiębiorstw: Agnieszka Pocztowska, Dyrektor Generalna Shell Business Operations, Ewa Gayny, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polska i kraje Bałtyckie, Danone; Karolina Długosz, CSR Manager, Capgemini Polska; Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Starszy specjalista ds. komunikacji i CSR / Koordynator zespołu ds. CSR, Kraków Airport; Agnieszka Doniec, Lider Zespołu Zarządzającego Projektami (PMO), Motorola Solutions Systems Polska.

Przedstawiciele przedsiębiorstw podzielili się doświadczeniami w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), wskazali na przyczyny ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe oraz efekty podejmowanych działań.

Podkreślili, że działania z zakresu CSR ściśle powiązane są z misją, wizją, strategią i działaniami operacyjnymi przedsiębiorstw, które reprezentują. Otwartość kadry zarządzającej, rozumienie korzyści aktywności w obszarze CSR dla przedsiębiorstw i podmiotów z ich otoczenia to warunki niezbędne, aby zaangażować zasoby ludzkie i finansowe do realizacji działań prospołecznych i prośrodowiskowych. Pracownicy często sami inicjują różne projekty, co daje im  poczucie sprawczości i wpływu. Budując i wzmacniając wizerunek marki odpowiedzialnej, godnej zaufania, zaangażowanie w działania z zakresu CSR mają również znaczenie w kontaktach z partnerami biznesowymi przedsiębiorstw.

Po obradach w ramach II Forum odbyły się tzw. spotkania robocze z udziałem przedstawicieli biznesu. Pozwoliły na skonsultowanie programu studiów na kierunku Ekonomia Społeczna (studia drugiego stopnia, dualne), a także na dyskusję na temat roli i znaczenia kompetencji społecznych na współczesnym rynku pracy. Obecnie, przed przedsiębiorstwami stoją wyzwania związane z pozyskaniem pracowników otwartych na rozwój i zmiany, zaangażowanych, lojalnych, odpowiedzialnych, identyfikujących się z kulturą organizacyjną firmy, potrafiących pracować w grupie, z silną motywacją do realizacji celów osobistych i biznesowych. Dla uczelni wyższych wyzwaniem i obszarem szczególnej troski powinno być ukierunkowanie w procesie kształcenia na  wyposażenie studentów nie tylko w odpowiednią wiedzę, ale również w umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Wydarzenie zorganizowała i moderowała dr Ewa Radomska, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds. współpracy i nawiązywania kontaktów w interesariuszami zewnętrznymi.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS.

Poniżej zdjęcia z II Forum Współpracy i Integracji IPAIE z partnerami zewnętrznymi:

 

 

aaaqqa

Szkolenie z obsługi systemu informacji prawnej Legalis, 12.03.2019 r.

Zapraszamy pracowników i studentów na szkolenie z zaawansowanych sposobów przeszukiwania oraz wykorzystania wszystkich funkcji systemu informacji prawnej Legalis.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. w godz. 11.00 – 13.00 w sali 435.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres ipae@up.krakow.pl

Koordynatorem projektu jest dr Marcin Mazgaj. 

 

O Legalis:

Baza Legalis jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in. akty prawne – System Legalis oferuje najobszerniejszą bazę aktów prawnych oraz gwarantuje dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiają ich porównywanie w prosty i intuicyjny sposób. W bazie Legalis znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.

Źródło: https://legalis.pl/produkt/baza/ 

zdjęcie

Relacja z seminarium naukowo-szkoleniowego „Mediacja w służbie prawu”

Dnia 28 lutego bieżącego roku, w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej odbyło się seminarium naukowo szkoleniowe pt. „Mediacja w służbie prawu”.

LOGO-MAŁY-WYMIAR

Nasza uczelnia miała zaszczyt gościć specjalistów z zakresu mediacji w różnych dziedzinach prawa: cywilnego, administracyjnego, gospodarczego oraz karnego.

W pierwszej części spotkania poruszony został temat mediacji cywilnej i rodzinnej jako recepty na łagodzenie konfliktów. Prelekcję poprowadziła dr Aneta Arkuszewska (UR, mediator), podkreślając szczególnie triadę zalet mediacji: szybko, tanio, elastycznie.

Następnie głos zabrała mgr Agnieszka Dauter-Kozłowska (Naczelny Sąd Administracyjny; asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa NSA). Tematem wystąpienia była mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna jako szansa dla stron i administracji publicznej.

Część druga: Tematykę łagodzenia sporów gospodarczych przy pomocy mediacji podjęła mgr Elżbieta Damm (prawnik, Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy).

Jako ostatni wystąpił dr Damian Gil (dr Damian Gil, IPAiE UP, mediator) prezentując wpływa mediacji karnej na przebieg procesu karnego.

Obie części zakończyły się dyskusjami, dotyczącymi m. in. mediacji elektronicznej, zasad mediacji, polepszenia jej warunków, kontaktu mediatorów ze stronami oraz przebiegu mediacji gdy sprawcą czynu jest nieletni. Podczas przerwy kawowej, nie obyło się również bez tradycyjnych pączków.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce organizatorów spotkania: Instytut Prawa Administracji i Ekonomii, dra Damiana Gila oraz dra Adama Pązika.

Gorąco zachęcamy również do udziału w następnych spotkaniach w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej.

Tekst pochodzi ze strony: Koło Naukowe IPAiE Follow UP<<

 

➡️Zobacz więcej zdjęć na stronie koła naukowego Follow UP<<

wyd ii sem

Wydarzenia w naszym Instytucie w II semestrze 2018/2019

Zapraszamy wszystkich pracowników, studentów i interesariuszy do udziału w wydarzeniach organizowanych w naszym Instytucie w II semestrze 2018/2019. Poniżej wykaz wydarzeń:

 

 

agreement-3399518_640

Planujesz biznes? Ruszyła rekrutacja do projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”!

Drodzy studenci planujący własny biznes oraz chcący uzyskać certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje biznesowe:

Ruszyła rekrutacja do projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. W projekcie mogą wziąć udział studenci i studentki UP studiów stacjonarnych II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują trzy ostatnie semestry zaplanowanego toku realizacji studiów. 

Kliknij po więcej szczegółów<<

forum

II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu z partnerami zewnętrznymi

Serdecznie zapraszamy Studentów i Wykładowców na II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu z partnerami zewnętrznymi: dn. 8 marca (piątek) 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00, Audytorium im. Prof. Wincentego Danka.

W kwietniu 2018 r. odbyło się I Forum: „Organizacje pozarządowe. Misja – zadania – projekty – współpraca”, które zapoczątkowało współpracę Instytutu z organizacjami pozarządowymi – ważnymi podmiotami ekonomii społecznej, w różnych zakresach i na różnych poziomach, m.in. wspólne projekty, staże/ wolontariat, wsparcie przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń, fundacji itd. w ulepszaniu programów studiów, w prowadzeniu warsztatów itd.

Podczas tegorocznej edycji, w ramach II Forum poznamy doświadczenia przedsiębiorstw w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), przyczyny ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe oraz efekty podejmowanych działań. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele takich firm, jak: Shell Business Operations, Danone, Capgemini Poland, Tesco Polska, Kraków Airport, Motorola Solutions Systems, Astor S.A.

PROGRAM

9.30 – 10.00: rejestracja
10.00 – 10.15: POWITANIE
Prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. UP dr hab. Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prowadzenie: dr Ewa Radomska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

CZĘŚĆ I
10.15 – 10.35:  Międzynarodowe korporacje a społeczna odpowiedzialność biznesu, dr Katarzyna Kowalska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
10.35 – 10.55: Społeczności przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, Magdalena Pastuszak, Office Manager; Tomasz Makowski, Key Business Executive, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska, Kraków

CZĘŚĆ II
10.55 – 11.15: SHELL BUSINESS OPERATIONS, Agnieszka Pocztowska,  Dyrektor Generalna
11.15 – 11.35: DANONE, Ewa Garny, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polska i kraje Bałtyckie
11.35 – 11.50: przerwa kawowa
11.50 – 12.10: CAPGEMINI POLAND, Karolina Długosz, CSR Manager
12.10 – 12.30: ASTOR S.A., Renata Poreda, Manager ds. Komunikacji i PR
12.30 – 12.50: KRAKÓW AIRPORT IM. JANA PAWŁA II, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Starszy specjalista ds. komunikacji i CSR / Koordynator zespołu ds. CSR
12.50 – 13.10: MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA, Agnieszka Doniec, Lider Zespołu Zarządzającego Projektami (PMO)
13.10 – 13.30: TESCO POLSKA, Katarzyna Bąk, Kierownik ds. Planu dla Społeczności
13.30 – 14.00: DYSKUSJA, PODSUMOWANIE

Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.

Organizator: dr Ewa Radomska, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP, Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds. współpracy i nawiązywania kontaktów z interesariuszami.

szkoly

Pierwsze trzy porozumienia ze szkołami podpisane!

Z radością informujemy, iż Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie podpisał porozumienia w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i dydaktycznych na rzecz społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego oraz środowiska akademickiego z następującymi szkołami:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie (dn. 22 stycznia br.)

Budynek szkoły w Będzinie

Dyrektor LO – mgr Wanda Zalejska

 

 

 

 

 

 

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich (dn. 2 lutego br.)

dr Hanna Dębska i Dyrektor LO – mgr Wojciech Jasnos

Budynek szkoły w Końskich

 

 

 

 

 

 

 

3. Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce Zdroju (dn. 11 lutego br.).

Budynek szkoły w Rabce Zdroju

Dyrektor LO – mgr Irena Jaworska i dr Iwona Lupa-Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o współpracy<<