Instytut

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

funkcjonuje w ramach Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zatrudnia ponad pięćdziesięciu pracowników, kształci około tysiąca studentów na trzech kierunkach. Absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oferujemy studia podyplomowe.  

Sprawy studenckie załatwiane są w Sekretariacie Instytutu pokój 234 (kierunki: prawo, administracja, ekonomia społeczna).
 Rozwój naukowy odbywa się w ramach kilku katedr oraz Europejskiego Centrum Administracji. Na aktualnej stronie znajdą się wszystkie niezbędne informacje dla obecnych i przyszłych studentów. Aktualności znajdują się także na naszej stronie na Facebooku.

STRUKTURA INSTYTUTU

Dyrekcja Instytutu, Rada, Sekretariat oraz Pracownicy Instytutu.

czytaj więcej

KATEDRY

Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną w naszym Instytucie. Każdą tworzy zespół profesorów i doktorów, których łączą wspólne tematy badawcze i zbliżone obszary dydaktyczne. IPAE tworzą cztery katedry.

czytaj więcej

PRACOWNICY

Dyrekcja i pracownicy. IPAE zatrudnia ponad pięćdziesięciu pracowników, zapoznaj się z dorobkiem naukowym kadry profesorskiej. Sprawdź dyżury pracowników.

czytaj więcej

Najnowsze aktualności IPAE: