Doktoranci w naszym Instytucie

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR WIOLETA PASTORCZYK

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Wpływ prawa wyborczego na strukturę polityczną Sejmu RP (2001-2015)

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

-

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR JOANNA FIGURA

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Wpływ elektronicznej demokracji na deliberację w Szwajcarii. Studium przypadku.

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

-

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR PIOTR SZEWCZYŃSKI

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Modernizacja subregionu konińskiego na tle przemian politycznych w latach 1958 - 2012

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

-

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR MAŁGORZATA POSYŁEK

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Polityczna partycypacja kobiet w kontekście zróżnicowania regionalnego Polski. Wybory samorządowe 2010-2014.

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

-

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR ROBERT ŻUREK

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Między wykluczeniem, separacją a asymilacją. Przemiany polityczne i prawne w położeniu mniejszości etnicznych w III Rzeczpospolitej Polskiej

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

dr hab. Radosław Marzęcki

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR KAROLINA LISTWAN

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym województwa małopolskiego 2007 - 2016

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera, dr hab. I. Kawka

Promotor pomocniczy

dr Dorota Murzyn

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR MAŁGORZATA GLIN

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Ochrona zdrowia w polityce bezpieczeństwa w województwie śląskim w latach 1999 - 2017

Promotor

dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. zw. dr hab. Jacek Sroka (drugi promotor)

Promotor pomocniczy

dr Małgorzata Kmak

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR PIOTR PUŁKA

Rok studiów

czwarty

Temat pracy doktorskiej

Fundusz sołecki w Małopolsce południowo-zachodniej na tle historycznych i politycznych uwarunkowań.

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

dr hab. Grzegorz Krawiec

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR MARIA KOTKIEWICZ

Rok studiów

trzeci

Temat pracy doktorskiej

Wpływ członków Związku Harcerstwa Polskiego na partycypację społeczną

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

dr Ireneusz Drabik

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR KATARZYNA ROSÓŁ

Rok studiów

trzeci

Temat pracy doktorskiej

Polityka płaci w samorządzie terytorialnym w Małopolsce (1990-2018)

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

dr Hanna Dębska

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR WOJCIECH GLAC

Rok studiów

-

Temat pracy doktorskiej

Ewolucja gminnego systemu pomocy społecznej w latach 1990-2016

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

dr Elżbieta Maj

Uwagi

otwarty przewód doktorski

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR KRZYSZTOF OLCHAWA

Rok studiów

czwarty

Temat pracy doktorskiej

 

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera,

Promotor pomocniczy

 

Uwagi

 

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR ADRIAN POPARDA

Rok studiów

czwarty

Temat pracy doktorskiej

 

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Kozera

Promotor pomocniczy

 

Uwagi

 

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR PAWEŁ OSTACHOWSKI

Rok studiów

czwarty

Temat pracy doktorskiej

 

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

 

Uwagi

 

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR PAULINA SACHA

Rok studiów

czwarty

Temat pracy doktorskiej

 

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

 

Uwagi

 

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR JOANNA SŁONCZYŃSKA-ŁABUZ

Rok studiów

czwarty

Temat pracy doktorskiej

 

Promotor

prof. zw. dr hab. Jacek Sroka

Promotor pomocniczy

 

Uwagi

 

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR MATEUSZ BODZEK

Rok studiów

pierwszy

Temat pracy doktorskiej

 

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

 

Uwagi

 

 

Imię i nazwisko doktoranta

MGR SYLWIA RAPACKA

Rok studiów

pierwszy

Temat pracy doktorskiej

 

Promotor

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki

Promotor pomocniczy

 

Uwagi