forum

II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu z partnerami zewnętrznymi

00nauka, współpraca z partnerami, z życia instytutu

Serdecznie zapraszamy Studentów i Wykładowców na II Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu z partnerami zewnętrznymi: dn. 8 marca (piątek) 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00, Audytorium im. Prof. Wincentego Danka.

W kwietniu 2018 r. odbyło się I Forum: „Organizacje pozarządowe. Misja – zadania – projekty – współpraca”, które zapoczątkowało współpracę Instytutu z organizacjami pozarządowymi – ważnymi podmiotami ekonomii społecznej, w różnych zakresach i na różnych poziomach, m.in. wspólne projekty, staże/ wolontariat, wsparcie przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń, fundacji itd. w ulepszaniu programów studiów, w prowadzeniu warsztatów itd.

Podczas tegorocznej edycji, w ramach II Forum poznamy doświadczenia przedsiębiorstw w realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), przyczyny ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe oraz efekty podejmowanych działań. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele takich firm, jak: Shell Business Operations, Danone, Capgemini Poland, Tesco Polska, Kraków Airport, Motorola Solutions Systems, Astor S.A.

PROGRAM

9.30 – 10.00: rejestracja
10.00 – 10.15: POWITANIE
Prof. dr hab. Andrzej Piasecki, Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. UP dr hab. Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prowadzenie: dr Ewa Radomska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

CZĘŚĆ I
10.15 – 10.35:  Międzynarodowe korporacje a społeczna odpowiedzialność biznesu, dr Katarzyna Kowalska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
10.35 – 10.55: Społeczności przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, Magdalena Pastuszak, Office Manager; Tomasz Makowski, Key Business Executive, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska, Kraków

CZĘŚĆ II
10.55 – 11.15: SHELL BUSINESS OPERATIONS, Agnieszka Pocztowska,  Dyrektor Generalna
11.15 – 11.35: DANONE, Ewa Garny, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polska i kraje Bałtyckie
11.35 – 11.50: przerwa kawowa
11.50 – 12.10: CAPGEMINI POLAND, Karolina Długosz, CSR Manager
12.10 – 12.30: ASTOR S.A., Renata Poreda, Manager ds. Komunikacji i PR
12.30 – 12.50: KRAKÓW AIRPORT IM. JANA PAWŁA II, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Starszy specjalista ds. komunikacji i CSR / Koordynator zespołu ds. CSR
12.50 – 13.10: MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA, Agnieszka Doniec, Lider Zespołu Zarządzającego Projektami (PMO)
13.10 – 13.30: TESCO POLSKA, Katarzyna Bąk, Kierownik ds. Planu dla Społeczności
13.30 – 14.00: DYSKUSJA, PODSUMOWANIE

Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.

Organizator: dr Ewa Radomska, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP, Pełnomocnik Dyrektora IPAiE ds. współpracy i nawiązywania kontaktów z interesariuszami.

szkoly

Pierwsze trzy porozumienia ze szkołami podpisane!

00współpraca ze szkołami, z życia instytutu

Z radością informujemy, iż Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie podpisał porozumienia w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i dydaktycznych na rzecz społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego oraz środowiska akademickiego z następującymi szkołami:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie (dn. 22 stycznia br.)

Budynek szkoły w Będzinie

Dyrektor LO – mgr Wanda Zalejska

 

 

 

 

 

 

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich (dn. 2 lutego br.)

dr Hanna Dębska i Dyrektor LO – mgr Wojciech Jasnos

Budynek szkoły w Końskich

 

 

 

 

 

 

 

3. Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce Zdroju (dn. 11 lutego br.).

Budynek szkoły w Rabce Zdroju

Dyrektor LO – mgr Irena Jaworska i dr Iwona Lupa-Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o współpracy<<

 

 

 

Cover Event

Zapraszamy na seminarium naukowo-szkoleniowe pt. „Mediacja w służbie prawu”

10Seminarium naukowe, Wszechnica Edukacji Prawnej, z życia instytutu

Instytut Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowo-szkoleniowe pt.

„Mediacja w służbie prawu”

w ramach

 Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

Wydarzenie odbędzie się w dniu

28 lutego 2019 r. o godz. 15.00

w Audytorium im. prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

PLAN WYDARZENIA

 • 15:00 – Otwarcie seminarium (dr Adam Pązik, prof. dr hab. Andrzej Piasecki)
 • 15:15-15:45 – Mediacja cywilna i rodzinna receptą na łagodzenie konfliktów (dr Aneta  Arkuszewska UR, mediator)
 • 15:45-16:15 – Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna szansą dla stron i administracji publicznej (mgr Agnieszka Dauter-Kozłowska, Naczelny Sąd   Administracyjny; asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze   Orzecznictwa NSA)
 • 16:15-16:45 – Dyskusja
 • 16:45-17:15 – Przerwa kawowa
 • 17:15-17:45 – Łagodzenie sporów gospodarczych przy pomocy mediacji (mgr Elżbieta Damm, prawnik, Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy)
 • 17:45-18:15 – Wpływ mediacji karnej na przebieg procesu karnego (dr Damian Gil, IPAiE UP, mediator)
 • 18:15-18:45 – Dyskusja
 • 18:45 – Podsumowanie dr Damian Gil

 

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.

 

 Zapisz się na wydarzenie na Facebooku

Konferen

Zapraszamy na konferencję „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa” 30-31 maja 2019

00konferencje naukowe, z życia instytutu

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa”, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019 na naszej Uczelni. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji<< (kliknij).

meeting-83519_640

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – innowacje – środowisko 2019”, Kraków, 22 maja 2019 r.

00konferencje naukowe, z życia instytutu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie we współpracy z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – innowacje – środowisko 2019”, która odbędzie się w Krakowie 22 maja 2019 r.

Keynote speakerem konferencji będzie dr Thomas Gold, dyrektor ds. Badań w Acceleration Group (NYC), ekspert ds. badań w dziedzinie edukacji i polityk publicznych. Przedstawi on prezentację pt. „Innowacje społeczne a edukacja w zakresie przedsiębiorczości: obietnice i wyzwania na miarę XXI wieku”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy – naukowców i praktyków, szczególnie osoby zaangażowane w ekonomię społeczną, przedsiębiorczość, innowacje i kwestie środowiskowe.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie dobrą okazją do wymiany myśli badawczych i pomysłów na wspólne inicjatywy badawcze i projekty.

Termin zgłoszeń i przesyłania abstraktów upływa 31 marca 2019 r. za pomocą formularza rejestracyjnego (kliknij).
Więcej szczegółów znajduje się na stronie konferencji (kliknij).

zdj1

Relacja z II seminarium Wszechnicy Edukacji Prawnej pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego” [ZDJĘCIA]

00Seminarium naukowe, Wszechnica Edukacji Prawnej, z życia instytutu

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego” prowadzone przez dra Pawła Madeja – kolejne wydarzenie w ramach działań Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja funkcjonującej przy Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Prawidłowe tłumaczenie tekstu prawnego lub prawniczego to prawdziwa sztuka i wypadkowa wielu czynników. Konieczna jest wiedza z zakresu prawa, nie wystarczy znajomość języka docelowego i źródłowego oraz warsztat, czyli umiejętność tłumaczenia w ogóle. Wiele słów i zwrotów wygląda znajomo, ale ich znaczenie może być inne, niż nam się wydaje. Podczas seminarium poznaliśmy wiele różnic, a jego celem było uwrażliwienie na niuanse tłumaczeniowe. Tłumacząc teksty prawne czy prawnicze (ale i z innych obszarów) niezbędne jest stosowanie zasady ograniczonego zaufania do swojej wiedzy i kompetencji, co oznacza konieczność rzetelnego sprawdzania poszczególnych słów i zwrotów. Błąd tłumaczeniowy może całkowicie zmienić znaczenie komunikatu, a to ma już swoje konsekwencje, np. w konstruowaniu i wykonywaniu umów, w negocjacjach i ich efektach itd.

W seminarium uczestniczyli m.in. wykładowcy Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, studenci kierunku Prawo i kierunku Administracja.

Patronat honorowy nad działalnością Wszechnicy objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

***

Zobacz zdjęcia z wydarzenia:

 

konkurs_pl-1170x751

Ruszyła II edycja konkursu dla uczniów „Co chciałbyś zmienić w Polsce”!

00konkurs, konkurs dla uczniów, z życia instytutu

Instytut Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół średnich na projekt:

„Co chciałbym zmienić w Polsce? Prawo, administracja, ekonomia”

Celem Konkursu jest upowszechnianie  wiedzy  w zakresie dziedzin:  prawa, administracji i ekonomii wśród Uczniów, w  szczególności  w  zakresie  efektywności planistycznej w przestrzeni lokalnej, regionalnej i/lub krajowej, propagowanie  idei udziału w tych działaniach oraz świadomego uczestnictwa w procesie programowania szeroko pojmowanego rozwoju.

Czytaj więcej o konkursie…

DSCN5556[1]

Sprawozdanie z konkursu „Prawo karne bez tajemnic” [ZDJĘCIA]

00konkurs, z życia instytutu

W dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w Auli im. W Danka odbył się I Konkurs – „Prawo karne bez tajemnic” bazujący na zasadach popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, (z wyraźnymi odrębnościami regulaminowymi). W skład Komisji Konkursowej weszli:
dr Małgorzata Kmak, prof. Kazimiera Juszka, dr Wojciech Maciejewski, dr Damian Gil, studentka Agnieszka Rzeźnik.

Konkurs poprowadzili studenci, członkowie Koła Naukowego Follow UP – Ewa Bołoz i Artur Lechowicz. Na początku głos zabrał prof. Andrzej PiaseckiDyrektor IPAiE. W konkursie uczestniczyło 11 osób, reprezentujących II i III rok prawa. Na podium znaleźli się:

 • I  miejsce – Pani Aleksandra Garbacz (III rok)
 • II miejsce – Pan Mateusz Kozub (III rok)
 • III miejsce – Pani Joanna Wojtanowska (III rok)

Wyróżnienie – Pan Mariusz Zeliaś (III rok)

Konkurs przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze. Nagrody książkowe ufundowały wydawnictwa prawnicze: C.H. Beck i Wolters Kluwer. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie i różne upominki przekazane przez Panią Dyrektor M. Kmak.

W imieniu własnym i wszystkich zaangażowanych w konkurs, pragnę podziękować studentom za udział w konkursie, Dyrekcji IPAiE za wszelką życzliwość i pomoc, Komisji Konkursowej za owocną pracę. Szczególne podziękowanie należy się Pani Ewie Bołoz i jej pomocnikom z Koła Follow UP za rzetelną organizację i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

                                                                                                          Damian Gil

seminarium2

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego”

00Seminarium naukowe, Wszechnica Edukacji Prawnej, z życia instytutu

Instytut Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe pt.

„ Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego ”

w ramach

 Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

Seminarium naukowe poprowadzi

dr Paweł Madej

Wydarzenie odbędzie się w dniu

29 stycznia o godz. 15.00

w Audytorium im. prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”. Zapisz się na wydarzenie na Facebooku