Wrz 1, 2017
Strona Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii już dostępna
chess-1483735_1920

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii

10ogłoszenia dla studentów, z życia instytutu

Komisja  w składzie: prof. UP dr hab. Piotr Tusiński (przewodniczący), dr Ireneusz Drabik, dr Anna Juryk, dr Monika Skowrońska – powołana do rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na kierunku administracja w roku akademickim 2016/2017 r. informuje o wyniku konkursu:

I miejsce
mgr Paweł Ostachowski, Kondycja finansowa polskich powiatów na przykładzie powiatu krakowskiego w latach 2011-2015 (promotor: prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki),

II miejsce
mgr Dawid Tomal, Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach (promotor: dr hab. prof. UP Magdalena Mikołajczyk),

III miejsce
mgr Łukasz Owsiak, Analiza wybranych aspektów prawno-organizacyjnych polskiej spółdzielczości na podstawie działalności Kasy Stelczyka (promotor: dr hab. prof. UP Stanisław Kilian).

 

                Gratulujemy!

event-1597531_1920

Już 20 stycznia – Wykład otwarty pt. „Sąd Unii Europejskiej jako sąd administracyjny”

00konferencje naukowe, ogłoszenia dla pracowników, ogłoszenia dla studentów

Wykład otwarty organizowany w ramach projektu Jean Monnet Module pt. Krajowa administracja publiczna a integracja europejska 

20 stycznia 2018 (sobota), Audytorium Danka, godz. 16.30 

zatytułowany

Sąd Unii Europejskiej jako sąd administracyjny

wygłaszany przez

Panią Sędzię Sądu Unii Europejskiej

Prof. UJ dr hab. Ninę Półtorak

 

Nina Półtorak – absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); profesor nadzwyczajny (2003-2013), a następnie (od 2013 r.) profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; dyrektor programu podyplomowych studiów prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006-2013); visiting scholar w Uniwersytecie Oksfordzkim (1998) oraz w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2005); przyjęta do palestry w Krakowie (2000); radca prawny (2000-2012); sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2012-2016); sędzia delegowany Naczelnego Sądu Administracyjnego (2014-2016); naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (2013-2016); sędzia Sądu UE od dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

 

Open lecture organized within Jean Monnet Module project

“National Public Administration and European Integration – NaPu”

Januray 20, 2018, at 16:30, Danka Audytorium

 

entitled

General Court of the European Union as an Administrative Court

delivered by

Judge at the General Court, Professor dr hab. Nina Półtorak

Nina Półtorak – graduated in law from the Jagiellonian University in Kraków (1995); Doctor of Law (2001); habilitated Doctor in Legal Science (2011); Associate Professor (2003-13), then Professor (since 2013), in the EU Law Department at the Jagiellonian University; Director of Postgraduate Study Programmes in EU law at the Jagiellonian University (2006-13); Visiting scholar at the University of Oxford (1998) and visiting fellow at the European University Institute, Florence (2005); admitted to the Kraków Bar (2000); legal counsel (2000-12); Judge at the Regional Administrative Court, Kraków (2012-16); seconded to the Supreme Administrative Court of the Republic of Poland (2014-16); Director of the EU Law Department, Supreme Administrative Court (2013-16); Judge at the General Court since 13 April 2016.

info2

13.X.2017 r. – Uroczysta inauguracja roku akademickiego – dla studentów I roczników studiów niestacjonarnych

00ogłoszenia dla studentów

NIESTACJONARNE STUDIA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Dla studentów I roczników studiów niestacjonarnych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie

13.X.2017 r.

Godz. 15.00, sala 239

Kierunki:
– Administracja – I stopień, I rok
Opiekun roku: dr Magdalena Makieła

– Administracja – II stopień, I rok
Opiekun roku: dr Krystyna Celarek
Spotkanie z opiekunem (bezpośrednio po inauguracji):
– Administracja – I stopień, I rok, opiekun: dr Magdalena Makieła, s. 237
– Administracja – II stopień, I rok, opiekun: dr Krystyna Celarek, s. 239

kursy

Kursy fakultatywne w semestrze zimowym – propozycje kursów już dostępne.

00ogłoszenia dla studentów

Udostępnione zostały propozycje kursów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii.

  • Studenci zobowiązani są do wyboru zajęć do dnia 18 października 2017 r.
  • Starostowie poszczególnych roczników przygotowują deklaracje wyboru (nazwa kursu oraz imienna alfabetyczna lista studentów zainteresowanych kursem) a następnie przesyłają na adres e- mail sekretariatu Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii: ipae@up.krakow.pl ( nie później niż 18.10.2017 r.) lub zgłaszają osobiście w sekretariacie IPAE (pok.234).
  • Na podstawie list przekazanych do sekretariatu IP podjęte zostaną decyzje o uruchomienie kursu.
  • Warunkiem uruchomienia kursu jest minimum 20 osób deklarujących udział w zajęciach.
  • Maksymalna liczba studentów uczestniczących w fakultecie nie może być wyższa niż 50, a w wypadku fakultetu w języku obcym, nie wyższa niż 30.
  • Informacja, które wykłady zostaną uruchomione, ogłoszona będzie na stronie internetowej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.

Propozycje kursów znajdują się na stronie „kursy fakultatywne„. Dodatkowo kartę z kursami pobrać tutaj.