Konferen

Zapraszamy na konferencję „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa” 30-31 maja 2019

00konferencje naukowe, z życia instytutu

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa”, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019 na naszej Uczelni. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji<< (kliknij).

meeting-83519_640

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – innowacje – środowisko 2019”, Kraków, 22 maja 2019 r.

00konferencje naukowe, z życia instytutu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie we współpracy z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – innowacje – środowisko 2019”, która odbędzie się w Krakowie 22 maja 2019 r.

Keynote speakerem konferencji będzie dr Thomas Gold, dyrektor ds. Badań w Acceleration Group (NYC), ekspert ds. badań w dziedzinie edukacji i polityk publicznych. Przedstawi on prezentację pt. „Innowacje społeczne a edukacja w zakresie przedsiębiorczości: obietnice i wyzwania na miarę XXI wieku”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy – naukowców i praktyków, szczególnie osoby zaangażowane w ekonomię społeczną, przedsiębiorczość, innowacje i kwestie środowiskowe.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie dobrą okazją do wymiany myśli badawczych i pomysłów na wspólne inicjatywy badawcze i projekty.

Termin zgłoszeń i przesyłania abstraktów upływa 31 marca 2019 r. za pomocą formularza rejestracyjnego (kliknij).
Więcej szczegółów znajduje się na stronie konferencji (kliknij).

international-conference-1597531_1280

Konferencja „Lokalne polityki publiczne – uwarunkowania i perspektywy” Wrocław, 25-26.03.2019 r.

00konferencje naukowe, ogłoszenia dla pracowników, ogłoszenia dla studentów

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Sekcja Administracji i Polityk Publicznych  oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych Zakład Badań Aktywności Politycznej i Społecznej mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lokalne polityki publiczne – uwarunkowania i perspektywy” Wrocław, 25-26.03.2019 r.

Poniżej można pobrać:

➡️ Zaproszenie

➡️ Formularz

logo konfe

Zaproszenie na konferencję „Bezpieczeństwo na Pacyfiku: aspekty militarne, prawne, ekonomiczne, społeczne, klimatyczne”

00konferencje naukowe

KONFERENCJA NAUKOWA WYDZIAŁU WOJSKOWEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ ORAZ TOWARZYSTWA NAUKOWEGO AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I OCEANII (ANZORA)

“Bezpieczeństwo na Pacyfiku: aspekty militarne, prawne, ekonomiczne, społeczne, klimatyczne” – 14 grudnia 2018r.

Klub Akademii Sztuki Wojennej, s. 211, ul. Czerwonych Beretów 56, Warszawa.

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej wraz z Towarzystwem Naukowym Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA) mają zaszczyt zaprosić Państwa na 10. już Ogólnopolską Konferencję Naukową dotyczącą tematyki badań obszaru Pacyfiku. Tegoroczna edycja powstaje we współudziale Akademii Sztuki Wojennej, która ugości uczestników spotkania. Tematem Konferencji jest bezpieczeństwo na Oceanie Spokojnym w jego kluczowych aspektach: militarnym, prawnym, ekonomicznym, społecznym oraz klimatycznym. Multidyscyplinarność konferencji ANZORA wynika ze złożoności relacji panujących na największym na świecie basenie oceanicznym oraz ich kluczowej istoty dla kształtowania globalnego pokoju i zależności ekonomiczno-politycznych. XXI w. nazwany został w literaturze naukowej wiekiem Pacyfiku. Stąd zależy nam na rozpowszechnieniu badań polskich naukowców zajmujących się tym regionem, a także integracji środowisk akademickich.

Na Państwa pytania odpowie dr Joanna Siekiera z Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, członek ANZORA: j.siekiera@akademia.mil.pl 

Poniżej można pobrać zaproszenie:

KONFERENCJA Call for papers<<

Zaproszenie-page-001

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Ochrona praw dziecka i praw rodziny w polskim systemie prawnym”

00konferencje naukowe

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.
Uczestnictwo czynne jest płatne i wynosi 100 złotych.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesyłanie
abstraktów (do 600 słów) do dnia 9 grudnia 2018 r. do godz. 23:59 na
adres mailowy okndzieciirodzina@gmail.com wraz z wysłaniem danych do
zgłoszenia. Do 19 grudnia 2018 r. organizatorzy poinformują, które
abstrakty zostały zakwalifikowane do wygłoszenia.
Po zakończeniu Konferencji planowana jest Publikacja Pokonferencyjna w
postaci recenzowanej monografii.

W celu zgłoszania biernego udziału w Konferencji prosimy o wysłanie
maila na okndzieciirodzina@gmail.com do dnia 8 stycznia 2019 roku do
godz. 23.59 w treści wpisując swoje imię, nazwisko, instytucję wraz
ze stanowiskiem lub informację dot. bycia studentem/ doktorantem.

Dodatkowych informacji Koła udzielają pod adresem mailowym
kolokonst@gmail.com lub knpc.ug@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2026128797426016/

konf

Konferencja naukowa „Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko” już w maju 2018

10konferencje naukowe, ogłoszenia dla pracowników

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko”, która odbędzie się w Krakowie 10 maja 2018 roku.

Organizatorami konferencji są Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Językami konferencji są polski i angielski.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: espoleczna@up.krakow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, jej tematyki, a także karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo w załącznikach dostępnych na stronie Konferencje naukowe. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia wszystkim, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

 

Dear Sirs and Madams,

We would like to invite you to participate in the international scientific conference „Social entrepreneurship – innovation – environment”, which will take place in Cracow, Poland, 10 May 2017.

The conference is organized by Department of Economics and Economic Policy, Politology Faculty of Political Science of the Pedagogical University of Cracow Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Department of Ecology Economics of the Wroclaw University of Economics.

The conference languages are English and Polish.

Registrations for the conference are accepted until 31 March 2017 (e-mail: espoleczna@up.krakow.pl).

For detailed information about the conference and application form please check: http://prawo.up.krakow.pl/nauka/konferencje-naukowe/

Yours faithfully,

Organizational Committee of the Conference

event-1597531_1920

Już 20 stycznia – Wykład otwarty pt. „Sąd Unii Europejskiej jako sąd administracyjny”

00konferencje naukowe, ogłoszenia dla pracowników, ogłoszenia dla studentów

Wykład otwarty organizowany w ramach projektu Jean Monnet Module pt. Krajowa administracja publiczna a integracja europejska 

20 stycznia 2018 (sobota), Audytorium Danka, godz. 16.30 

zatytułowany

Sąd Unii Europejskiej jako sąd administracyjny

wygłaszany przez

Panią Sędzię Sądu Unii Europejskiej

Prof. UJ dr hab. Ninę Półtorak

 

Nina Półtorak – absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); profesor nadzwyczajny (2003-2013), a następnie (od 2013 r.) profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; dyrektor programu podyplomowych studiów prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006-2013); visiting scholar w Uniwersytecie Oksfordzkim (1998) oraz w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2005); przyjęta do palestry w Krakowie (2000); radca prawny (2000-2012); sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2012-2016); sędzia delegowany Naczelnego Sądu Administracyjnego (2014-2016); naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (2013-2016); sędzia Sądu UE od dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

 

Open lecture organized within Jean Monnet Module project

“National Public Administration and European Integration – NaPu”

Januray 20, 2018, at 16:30, Danka Audytorium

 

entitled

General Court of the European Union as an Administrative Court

delivered by

Judge at the General Court, Professor dr hab. Nina Półtorak

Nina Półtorak – graduated in law from the Jagiellonian University in Kraków (1995); Doctor of Law (2001); habilitated Doctor in Legal Science (2011); Associate Professor (2003-13), then Professor (since 2013), in the EU Law Department at the Jagiellonian University; Director of Postgraduate Study Programmes in EU law at the Jagiellonian University (2006-13); Visiting scholar at the University of Oxford (1998) and visiting fellow at the European University Institute, Florence (2005); admitted to the Kraków Bar (2000); legal counsel (2000-12); Judge at the Regional Administrative Court, Kraków (2012-16); seconded to the Supreme Administrative Court of the Republic of Poland (2014-16); Director of the EU Law Department, Supreme Administrative Court (2013-16); Judge at the General Court since 13 April 2016.

laptop-2571948_1920

Międzynarodowa konferencja naukowa Jean Monnet Seminar już w październiku

00konferencje naukowe, ogłoszenia dla pracowników

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (Jean Monnet Seminar) Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich, która odbędzie się w dniach 18 – 19 października 2017 r. w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Szczegółowe informacje na stronie konferencje.