zdj1

Relacja z II seminarium Wszechnicy Edukacji Prawnej pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego” [ZDJĘCIA]

00Seminarium naukowe, Wszechnica Edukacji Prawnej, z życia instytutu

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego” prowadzone przez dra Pawła Madeja – kolejne wydarzenie w ramach działań Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja funkcjonującej przy Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Prawidłowe tłumaczenie tekstu prawnego lub prawniczego to prawdziwa sztuka i wypadkowa wielu czynników. Konieczna jest wiedza z zakresu prawa, nie wystarczy znajomość języka docelowego i źródłowego oraz warsztat, czyli umiejętność tłumaczenia w ogóle. Wiele słów i zwrotów wygląda znajomo, ale ich znaczenie może być inne, niż nam się wydaje. Podczas seminarium poznaliśmy wiele różnic, a jego celem było uwrażliwienie na niuanse tłumaczeniowe. Tłumacząc teksty prawne czy prawnicze (ale i z innych obszarów) niezbędne jest stosowanie zasady ograniczonego zaufania do swojej wiedzy i kompetencji, co oznacza konieczność rzetelnego sprawdzania poszczególnych słów i zwrotów. Błąd tłumaczeniowy może całkowicie zmienić znaczenie komunikatu, a to ma już swoje konsekwencje, np. w konstruowaniu i wykonywaniu umów, w negocjacjach i ich efektach itd.

W seminarium uczestniczyli m.in. wykładowcy Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, studenci kierunku Prawo i kierunku Administracja.

Patronat honorowy nad działalnością Wszechnicy objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

***

Zobacz zdjęcia z wydarzenia:

 

konkurs_pl-1170x751

Ruszyła II edycja konkursu dla uczniów „Co chciałbyś zmienić w Polsce”!

00konkurs, konkurs dla uczniów, z życia instytutu

Instytut Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół średnich na projekt:

„Co chciałbym zmienić w Polsce? Prawo, administracja, ekonomia”

Celem Konkursu jest upowszechnianie  wiedzy  w zakresie dziedzin:  prawa, administracji i ekonomii wśród Uczniów, w  szczególności  w  zakresie  efektywności planistycznej w przestrzeni lokalnej, regionalnej i/lub krajowej, propagowanie  idei udziału w tych działaniach oraz świadomego uczestnictwa w procesie programowania szeroko pojmowanego rozwoju.

Czytaj więcej o konkursie…

DSCN5556[1]

Sprawozdanie z konkursu „Prawo karne bez tajemnic” [ZDJĘCIA]

00konkurs, z życia instytutu

W dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w Auli im. W Danka odbył się I Konkurs – „Prawo karne bez tajemnic” bazujący na zasadach popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, (z wyraźnymi odrębnościami regulaminowymi). W skład Komisji Konkursowej weszli:
dr Małgorzata Kmak, prof. Kazimiera Juszka, dr Wojciech Maciejewski, dr Damian Gil, studentka Agnieszka Rzeźnik.

Konkurs poprowadzili studenci, członkowie Koła Naukowego Follow UP – Ewa Bołoz i Artur Lechowicz. Na początku głos zabrał prof. Andrzej PiaseckiDyrektor IPAiE. W konkursie uczestniczyło 11 osób, reprezentujących II i III rok prawa. Na podium znaleźli się:

 • I  miejsce – Pani Aleksandra Garbacz (III rok)
 • II miejsce – Pan Mateusz Kozub (III rok)
 • III miejsce – Pani Joanna Wojtanowska (III rok)

Wyróżnienie – Pan Mariusz Zeliaś (III rok)

Konkurs przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze. Nagrody książkowe ufundowały wydawnictwa prawnicze: C.H. Beck i Wolters Kluwer. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie i różne upominki przekazane przez Panią Dyrektor M. Kmak.

W imieniu własnym i wszystkich zaangażowanych w konkurs, pragnę podziękować studentom za udział w konkursie, Dyrekcji IPAiE za wszelką życzliwość i pomoc, Komisji Konkursowej za owocną pracę. Szczególne podziękowanie należy się Pani Ewie Bołoz i jej pomocnikom z Koła Follow UP za rzetelną organizację i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

                                                                                                          Damian Gil

seminarium2

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego”

00Seminarium naukowe, Wszechnica Edukacji Prawnej, z życia instytutu

Instytut Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe pt.

„ Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego ”

w ramach

 Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja

Seminarium naukowe poprowadzi

dr Paweł Madej

Wydarzenie odbędzie się w dniu

29 stycznia o godz. 15.00

w Audytorium im. prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”. Zapisz się na wydarzenie na Facebooku

gavel-3577254_1920

I Konkurs dla studentów „Prawo karne bez tajemnic”

00konkurs, ogłoszenia dla studentów, z życia instytutu

Konkurs jest adresowany do studentów II, III i IV roku prawa. Obejmuje zagadnienia prawa karnego i postępowania karnego.

Zasady konkursu bazują na popularnym teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”, z zasadniczymi różnicami zawartymi w regulaminie.

Konkurs jest przede wszystkim doskonałą zabawą, jak również sprawdzeniem wiedzy z ciekawej gałęzi prawa – szeroko rozumianego prawa karnego.

Nagrody książkowe w konkursie ufundowały renomowane Wydawnictwa prawnicze: C.H. Beck i Wolters Kluwer.

Konkurs odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w Auli im. W. Danka.

Organizatorami konkursu są: Koło Naukowe Follow Up i Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP, zaś pomysłodawcą dr Damian Gil. 

Zapraszamy wszystkich do towarzyszenia uczestnikom konkursu.

Pobierz regulamin konkursu

new-years-eve-3865297_1920

Wydarzenia zaplanowane na pierwsze miesiące 2019

00z życia instytutu

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zaplanowanych na pierwsze miesiące 2019 r:

 • Seminarium ,,Specyfika tłumaczeń prawniczych z języka angielskiego’’ – 29 stycznia,
 • Warsztaty umiejętności mediacyjnych – 28 lutego,
 • Dni Otwarte w Instytucie i Uczelni – marzec,
 • Finał II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na projekt pt.: „Co chciałbym zmienić w Polsce” PRAWO, ADMINISTRACJA, EKONOMIA – 10 maja,
 • Wizyta grupy (50-osobowej) studentów z Hanoweru 13-18 maja,
 • Festiwal Nauki i Sztuki 16-17 maja,
 • Konferencja: ,,Przedsiębiorczość społeczna. Innowacje i środowisko’’ – 22 maja,
 • Konferencja: ,,Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa’’ – 30-31 maja,
 • Konferencja: ,,Demokracja – Edukacja – Doświadczenie. 30 lat przemian demokratycznych w Polsce’’ 4-5 czerwca,  
 • Uroczyste absolutorium magistrantów – czerwiec.