WIRTUALNA
UCZELNIA

HARMONOGRAM
STACJONARNE

HARMONOGRAM
NIESTACJONARNE

HARMONOGRAM
PODYPLOMOWE

>
> Z powodu choroby dr Paulina Szyja odwołuje swoje zajęcia i konsultacje w dniach 10 - 14.12.2018 r.
> Dodatkowe ćwiczenia oraz poprawa kolokwium zaliczeniowego z Przedmiotu Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich z p. Pawłem Ostachowskim odbędą się 14.12.2018 r., w godz. 9.30 - 11.00 w sali 213.
> Z powodu choroby dr Inga Kawka odwołuje swoje zajęcia i konsultacje w dniach 11-13.12.2018 r.
> Konsultacje dr hab. Walerego Okulicza - Kozaryna w dniu 14.12.2019 r., odbędą się wyjątkowo od godz. 17.00.
> Zajęcia z przedmiotu "Przemiany ustrojowe i prawne na ziemiach polskich" z 10.12.2018 r. zostaną odrobione 17.12.2018 r., g. 11.00 - 12.30 (s.237).
> Wszystkie zaległe zajęcia z kursu Pani mgr Sylwii Sławińskiej dla studentów niestacjonarnych na kierunku Administracja zostaną odrobione w następujących terminach: 23.12 (12.30 - 16.15 sala 110N) oraz 3.02 (8.15 - 12.00 sala 110N).
> Prof. dr hab. Jacek Sroka chętnych seminarzystów stacjonarnych i niestacjonarnych zaprasza na zajęcia w dniu 14.12.2018 r.
> Odwołane dnia 29.11.2018 r., zajęcia z dr Bernardem Majem (Administracja 2 rok, studia stacjonarne 2-stopnia). zostaną odrobione 20.12.2019 r.
> Zajęcia z dr Bernardem Majem na studiach niestacjonarnych z przedmiotu Sieci komputerowe i ich zabezpieczenia (Administracja 2 rok, studia 2-stopnia, niestacjonarne) będą realizowane w sali 413N (wykład) oraz 414N (ćwiczenia).
> Kurs fakultatywny z prof. dr hab. Józefem Łaptosem pt "Humanitaryzm a polityka" w dniu 13.12.2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się w sali s. 448.
> Odrabianie zaległych zajęć z dr Karolem Bieńkiem z przedmiotu Pozaeuropejskie systemy administracji publicznej (Administracja 1 rok, studia niestacjonarne 2-stopnia) odbędzie się 22.12.2018 r., (12.30 - 16.15, gr. B oraz 16.30 - 20.15, gr. A) oraz 20.01.2019 r., (16.15 - 20.00, gr. C). Wszystkie ćwiczenia odbędą się w sali 416.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, czy podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj więcej

Studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: