PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest ....

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania różnych funkcji....

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról...

czytaj więcej

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe realizowane w naszej uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty....

czytaj więcej


- zajęcia z dr Grzegorzem Nyczem dla wszystkich roczników do końca grudnia są odwołane.
- kurs fakultatywny ,,Prawo autorskie" z dr hab. Bogdanem Fischerem, Prof. UP w dniach 11.12 w godz. 15:30-17:00 odbędzie się w auli Danka.
- zajęcia "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji" dla Administracji 2 roku z dr Agnieszką Ogrodnik-Kalitą zostają odwołane. Odrobienie ich nastąpi w styczniu.
- kurs fakultatywny ,,Prawo autorskie" z dr hab. Bogdanem Fischerem, Prof. UP w dniu 04.12.19 r. w godz. 15:30-17:00 odbędzie się w sali 239.
- seminarium dr hab. Jacka Sroki, Prof. UP w dniu 6.12.19 r. (tj. piątek) dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych zostaje odwołane. W pilnych sprawach możliwość konsultacji w dniu 13.12 w godz. 8:00-11:00 w pokoju 407 lub drogą mailową.
- w związku z udziałem dra Pawła Nowaka w Konferencji w dniu 6.12.2019 r. (piątek) zajęcia będą odwołane
- Pani Prorektor ds. Studenckich Prof. Katarzyna Potyrała serdecznie zaprasza na spotkanie ze Starostami wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. o godz. 17:30 w Klubie Studenckim Bakałarz (ul. Ingardena 4).
- zajęcia i dyżur z dr Małgorzatą Kmak w dniu 9.12.2019 r. zostały odwołane w związku z szkoleniem.
- konsultacje dr Wojciecha Maciejewskiego w dniu 03.12.2019 są odwołane. W sprawach pilnych można kontaktować się mailowo.
- zajęcia i dyżur z dr Karolem Bieńkiem w dniu 4.12.2019 r. zostały odwołane w związku z wyjazdem służbowym.
- zajęcia z Prof. dr hab. Vasylem Kostytskim w dniu 6.12 oraz 17.01 zostają odwołane. Nowe terminy do odrobienia zajęć:
18.12 (środa): 14:00-15:30 Proseminarium Prawo 4 rok; 17:00-18:30 Fakultet "Filozofia prawa".
19.12 (czwartek): 9:30-12:30 Wykład "Prawo ochrony środowiska" - Administracja 1 rok SUM.
20.12 (piątek): 8:00-9:30 Fakultet "Filozofia prawa" s. 110N; 9:30-11:00 Proseminarium Prawo 4 rok s. 213N; 11:00-12:30 Wykład "Prawo ochrony środowiska" Administracja 1 rok SUM s. 445; 14:00-15:30 Wykład "Prawo ochrony środowiska" Administracja 1 rok SUM.
22.01 (środa): 14:00-15:30 Proseminarium Prawo 4 rok; 15:30-17:00 Wykład "Prawo ochrony środowiska" Administracja 1 rok SUM; 17:00-18:30 Fakultet "Filozofia prawa".
23.01 (czwartek): Wykład "Prawo ochrony środowiska" Administracja 1 rok SUM s. 239.
24.01 (piątek): Fakultet "Filozofia prawa" s. 110N; 9:30-11 Proseminarium Prawo 4 rok; 11:00-12:30 Wykład "Prawo ochrony środowiska" Administracja 1 rok SUM. POZOSTAŁE SALE ZOSTANĄ PODANE NIEBAWEM.

- ze względu na dużą liczbę studentów zapisanych na kurs fakultatywny ,,Technika kryminalistyczna" z Prof. dr hab. Kazimierą Juszką, kurs odbywać się będzie cyklicznie w sali 513 w godz. 12:30-14:00 w każdy wtorek od 3.12.19 r.
- kurs fakultatywny ,,Prawo w farmacji" z dr Markiem Stychem odbywać się będzie w każdy piątek od 8.11.19 r. w godz. 15:30 - 17:00 w następujących salach:
1. 22.11 - sala 244
2. 29.11 - sala 265
3. 6.12 - sala 110N
4. 13.12 - sala 111N
5. 20.12 - sala 244

- fakultet ,,Taktyka kryminalistyczna" z Prof. dr hab. Kazimierą Juszką odbędzie się 26.11.19 r. w godzinach 17:00 - 18:30, w sali 111N. Kurs w terminach: 3.12, 10.12, 17.12, 7.01 odbędzie się w sali 110N.
- kurs fakultatywny ,,Postępowanie szczególne i odrębne w procesie karnym" dra Damiana Gila zostaje przeniesiony na wtorki (co tydzień od 12.11.19 r.) w godz. 18:30 - 19:30, s.239.

HARMONOGRAMY
ZAJĘĆ

DYŻURY
PRACOWNIKÓW

WIRTUALNA
UCZELNIA

PLATFORMA
MOODLE

Studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: