DYŻURY
PRACOWNIKÓW

HARMONOGRAM STACJONARNE

HARMONOGRAM NIESTACJONARNE

ogłoszenia

Administracja 1 rok SUM (niestacjonarne): zajęcia z dr Krystyną Celarek z przedmiotu Obsługa klienta administracji publicznej w dniach 26.05.2018r. oraz 16.06.2018r., odbędą się w sali 110N. Wykład z przedmiotu Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe z dr Edytą Sadowską odbędzie się 17.06.2018r., (godz. 8.15-12.00, sala 448), a następnie ćwiczenia z dr Ireneuszem Drabikiem, z tego samego przedmiotu (gr B. od 12.30, sala 448 oraz gr. A. od 16.15, sala 448).

Administracja 1 rok (niestacjonarne): zajęcia z przedmiotu Metody samokształcenia i samorozwoju z dr Karolem Bieńkiem planowane w dniach 23-24.06.2018r., zostają przeniesione na dzień 9.06.2018r., (od 19.15, s.202) oraz 10.06.2018r (od 17.15, s.202)

Kurs fakultatywny z mgr Mateuszem Jamro w dniu 24.05.2018r., nie odbędzie się. Pan mgr zaprasza na zajęcia w dniu 7.06.2018r. wraz z esejami będącymi przedmiotem zaliczenia kursu.

Konsultacje dr Grzegorza Krawca z dnia 11.06.2018r.,  zostają przeniesione na dzień 09.06.2018r. w godz. 11.00-12.30. Pan doktor wyznacza także dodatkowy termin konsultacji na dzień 10.06.2018r., w godz. 11.00-12.30.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, czy podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj więcej

studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: