WIRTUALNA
UCZELNIA

HARMONOGRAM
STACJONARNE

HARMONOGRAM
NIESTACJONARNE

HARMONOGRAM
PODYPLOMOWE

> UWAGA! Ruszyły wybory kursów fakultatywnych w semestrze letnim. Termin dokonania wyboru - do 15.02.2019 roku. Szczegóły oferty kursów do wyboru dla poszczególnych kierunków w zakładce >>STUDENT<<.
> W dniach 7.02 - 2.03.2019 roku dr H. Dębska przebywa na stażu w Uniwersytecie w Bonn, w Niemcy. Studentów prosimy o konsultowanie spraw drogą mailową.
> Egzamin z przedmiotu Podstawy Prawa z dr K. Celarek dla kierunku Ekonomia Społeczna 1 rok odbędzie się 20.02.2019 roku o godz. 17.30, (p. 405)
> Egzamin z przedmiotu Prawo pracy i pracownicy administracji dla Administracji 2 rok SUM (studia niestacjonarne) odbędą się w dniach 8.02. o godz. 17.30 (sala 110N) oraz 22.02 o godz. 17.00 (sala 110N)
> Termin poprawkowy egzaminów dla wszystkich studentów u dr P. Nowaka odbędzie się w formie ustnej w dniu 22.02.2019 roku w godz. 14.00 - 15.00 (pok. 224)
> Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z dr hab. prof UP Piotrem Tusińskim odbędą się w dniu 22.02.2019 roku w następującym porządku.
- 13.00 - 14.15 Ustrój administracji rządowej i samorządowej w Polsce, Administracja 2 rok (studia niestacjonarne), s.448
- 14.30 - 15.45 Samorząd w systemie administracji publicznej, Administracja 1 rok SUM (studia stacjonarne i niestacjonarne), s.448
- 16.00 - 17.15 Nauka o państwie, Administracja 1 rok (studia niestacjonarne), s.448
- w tym samym dniu tj. 22.02.2019 roku w godz. 11.30 - 13.00 odbędą się również konsultacja Pana Profesora w pozostałych sprawach.
> Egzamin poprawkowy z Prawa cywilnego, ogólne, rzeczowe i spadkowe odbędzie się 20.02 o godz. 11.30 (s. 225).

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, czy podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj więcej

Studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: