HARMONOGRAMY
ZAJĘĆ

DYŻURY
PRACOWNIKÓW

WIRTUALNA
UCZELNIA

PLATFORMA
MOODLE


> Uwaga: Terminy konsultacji pracowników IPAiE w sesji letniej znajdują się w zakładce dyżury pracowników.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest ....

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich....

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych....

czytaj więcej

Studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: