WIRTUALNA
UCZELNIA

HARMONOGRAM STACJONARNE

HARMONOGRAM NIESTACJONARNE


> Wykład z przedmiotu "Nauka o państwie" z dr Markiem Stychem zostaje przeniesiony z 22.11.2018 r., na 23.11.2018 r., godz. 11.00 - 12.30, sala 435.
> Dr Paulina Szyja odwołuje swoje konsultacje w dniu 21.11.2018 r.
> Dr Ireneusz Drabik odwołuje zajęcia i konsultacje w dniu 21.11.2018 r.
> Z powodu wyjazdu zagranicznego dr Karol Bieniek odwołuje swoje zajęcia dla studentów stacjonarnych w dniach 21 - 22.11.2018 r.
> Kurs fakultatywny z prof. dr hab. Józefem Łaptosem pt "Humanitaryzm a polityka" rozpocznie się 29.11.2018 r., o godz. 15.30 w sali s. 448.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, czy podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj więcej

studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: