DYŻURY
PRACOWNIKÓW

HARMONOGRAM STACJONARNE

HARMONOGRAM NIESTACJONARNE

ogłoszenia

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową dr. Karol Bieniek odwołuje swoje zajęcia oraz dyżury w dniu 22.XI (środa). 

Administracja 1 rok (studia niestacjonarne 1-wszego stopnia): Zaległe zajęcia z Metod samokształcenia i samorozwoju odbędą się w dniu 19.XI. 2017 (niedziela) w następującym porządku: dr Marek Stych (od godz. 16.30, sala 317), dr Karol Bieniek (od godz. 16.30, sala 310), dr Ewa Fogelzang -Adler (od godz. 12.30, sala 317)

Prawo 1 rok (studia stacjonarne): Wykład w dniu 17.XI z przedmiotu Podstawy Ekonomii z dr hab. prof UP Janiną Pach odbędzie się wyjątkowo w sali 344. (godz. 11.00-12.30)

Fakultet  z dr Pawłem Nowakiem w dniu 17.XI odbędzie się wyjątkowo w godz. 11.00-12.30 (sala 316)


Administracja 2 rok (studia 2-stopnia, niestacjonarne): dr Bernard Maj odwołuje swoje zajęcia z przedmiotu Sieci komputerowe i ich zabezpieczenia (specjalność: e-administracja) na najbliższym zjeździe 17-19.XI.2017.


Administracja 1 rok (studia 2 stopnia, niestacjonarne): w dniu 24.XI (piątek) w miejsce zajęć Pozaeuropejskie systemy administracji publicznej z dr Karolem Bieńkiem odbędzie się wykład dr hab. prof. UP Janiny Pach z przedmiotu Finanse w administracji. Wykład dr Karola Bieńka odbędzie się natomiast 26.XI (niedziela) w godz 12.30-16.15 zamiast wykładu z dr hab. prof UP Janiną Pach.


Administracja 3 rok (studia 1-stopnia, niestacjonarne): odrobienie zajęć z seminarium oraz przedmiotu Legislacja administracyjna prowadzonych przez dr Marka Stycha odbędzie się w dniach 24-26.XI wg. następującego planu:

- Legislacja administracyjna (gr. A)ćwiczenia: 25.XI (sobota) godz. 16.30-20.15 (sala 445).
- Legislacja administracyjna (gr. A) ćwiczenia 26.XI (niedziela) godz 16.30-20.15 (sala 445).
- Seminarium licencjackie: 24.XI (piątek) godz. 15.30-19.15 (sala 317).


Dr Małgorzata Kmak z powodu wyjazdu na konferencję naukową odwołuje swoje zajęcia i dyżury w dniu 20.XI


Dr Anna Juryk odwołuje swoje zajęcia i dyżury na studiach niestacjonarnych w dniach 1-3.XII.2017 roku. Harmonogram odrabiania zajęć z Panią doktor zostanie podany w późniejszym terminie.


Zaległy dyżur dr Damiana Gila odbędzie się 24.XI (piątek) w godz. 13.00-14.00

Prawo 3 rok (studia stacjonarne): odrabianie zajęć (grupa A i B) z przedmiotu Postępowanie karne z dr Damianem Gilem odbędzie się dnia 24.XI (piątek) w godz. 14.00-15.30 (sala 239).

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, czy podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj więcej

studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: