HARMONOGRAMY
ZAJĘĆ

DYŻURY
PRACOWNIKÓW

WIRTUALNA
UCZELNIA

PLATFORMA
MOODLE


> Z powodu wyjazdu mgr Joanna Kamisińska odwołuje swoje zajęcia w dniu 6.05.2019 roku. Termin odrobienia zajęć zostanie wskazany później.
> Wykład z prof dr hab. Marianem Kozaczką z przedmiotu Sektor prywatny w Polsce od dnia 11.04.2019 roku odbywać się będzie w sali 316.
> Z powodu choroby dr Małgorzata Kmak odwołuje swoje zajęcia i konsultacje w dniu 17.04.2019 roku.
> Z powodu wyjazdu naukowego dr Anna Juryk odwołuje swoje zajęcia i konsultacje w dniach 26.03-24.04.2019 roku. O terminach odrobienia zajęć studentów poinformujemy po powrocie Pani doktor.
> Odwołane w dniu 30.03.2019 roku zajęcia z dr Przemysławem Pączko dla 2 roku Administracji SUM (studnia niestacjonarne) z przedmiotu Systemy operacyjne i ich administracja zostaną odrobione w dniu 28.04.2019 roku w godz. 12.30 - 16.15 (GL01) oraz 16.30 - 20.15 (GL02) w sali 414N

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest ....

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich....

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych....

czytaj więcej

Studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: