DYŻURY
PRACOWNIKÓW

HARMONOGRAM STACJONARNE

HARMONOGRAM NIESTACJONARNE

ogłoszenia


Dr M. Skowrońska  z powodu choroby odwołuje swoje zajęcia i dyżury na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w dniach 16-24.01.2018r. Zapraszamy na dłuższy dyżur dr M. Skowrońskiej dnia 2.01.2018r. (piątek), godz. 15.00 - 16.15

Dr A. Juryk odwołuje swoje zajęcia i dyżury na studiach niestacjonarnych w dniach 1-3.XII.2017 roku. Harmonogram odrabiania zajęć z Panią doktor: 14.01.2018r., 28.01. 2018r. (12.30-16.15, gr A: sala 237).

Administracja 1 rok, studia 2 -stopnia (studia niestacjonarne): egzamin z przedmiotu Pozaeuropejskie systemy administracji publicznej z dr K. Bieńkiem odbędzie się dnia 28.01.2018r. o godz. 8.15 w sali 239.


Zajęcia z dr M. Stychem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, odwołane w dniach 9-16.12.2017r., zostaną odrobione w następujących terminach:


STUDIA NIESTACJONARNE
1) Prawo handlowe i upadłościowe (Administracja 2 rok SUM, zajęcia z 9.12.2017r., ćwiczenia) 20.01.2018r., godz. 16.30-20.15, sala 239.
2) Nauka administracji (Administracja 1 rok, zajęcia z 15.12.2017) 21.01.2018r., godz. 16.30-20.15, sala 239.
3) Legislacja administracyjna (Administracja 3 rok, ćwiczenia z 16.12.2017r.)
13.01.2018r., godz. 8.15-12.00 (sala 10) oraz 12.45-16.30 (sala 265).


Dr H. Dębska odwołuje swoje zajęcia i dyżur w dniu 16.01.2018r. Dodatkowy dyżur Pani doktor (odwołany w tym dniu), odbędzie się 23.01.2018r., od godz. 15.30.

Test zaliczeniowy z kursu fakultatywnego prowadzonego przez dr D. Gila odbędzie się natomiast 15.01.2018r., o godz 15.30 w sali 111N.

Administracja 1 rok, studia 1-stopnia (niestacjonarne): zaległe zajęcia z Metod samokształcenia i samorozwoju dla grupy dr. R. Marzęckiego odbędą się w piątek 19.I.2018r., w godz. 14.00-15.30.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, czy podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj więcej

studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: