DYŻURY
PRACOWNIKÓW

HARMONOGRAM STACJONARNE

HARMONOGRAM NIESTACJONARNE

ogłoszenia

Administracja 1 rok (studia niestacjonarne 1-stopnia): wykład z dr Edytą Sadowską z przedmiotu Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe z 25.03.2018r., zostaje przeniesiony na 17.06.2018r. Kurs fakultatywny Socjologia płci i seksualności z dr Hanną Dębską rozpocznie się natomiast 25.03.2018r. o godz 13.00 (sala 239).

Dyżur dr Małgorzaty Kmak  dniu  27.03.2018r., odbędzie się wyjątkowo w godz. 10.30 - 11.30.

Dr hab. prof UP Inga Kawka odwołuje swoje zajęcia w dniach 20-23.03.2018r.

Administracja 3 rok (studia niestacjonarne 1-stopnia): seminarium licencjackie dr Małgorzaty Kmak z 23.03.2018r., zostaje przeniesione na 24.03.2018r., (od godz. 14.30, pok.234).

Administracja 1 rok (studia niestacjonarne 1-stopnia): zajęcia z Metod samokształcenia i samorozwoju z dr Karolem Bieńkiem zostają przełożone z dnia 10.03.2018r., (sobota) na 25.03.2018r., (niedziela) od godz. 16.30 (sala 202). Podobnie zajęcia prowadzone przez dr E. Fogelzang - Adler zostają przełożone z 10.03.2018r., na 14.04.2018r. (sobota) od godz 16.30 (sala 202) oraz 15.04.2018r., (od godz 12-tej, sala 202) i 12.05.2018 (sobota) od godz. 8.15 (sala 202), a zajęcia z dr Markiem Stychem z 10.03.2018r zostają odwołane. O terminie ich odrobienia poinformujemy w ogłoszeniach.

Dr Joanna Gajda odwołuje swoje zajęcia i dyżury w dniach 2-23.03.2018r.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo przygotowują do różnorodnych ról społecznych, dla pełnienia których nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

ADMINISTRACJA

Studia I i II stopnia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki. Przygotowują do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

czytaj więcej

EKONOMIA SPOŁECZNA

Studia I i II stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiadają profil praktyczny. Przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, czy podmiotach gospodarki społecznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

czytaj więcej

studiuj z nami


IPAE to ponad 50 pracowników, 3 kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Kształcimy około tysiąca studentów.
Dołącz do nich!

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW:

NAJNOWSZE INFORMACJE: